Claustre

Educació Infantil

Primer nivell

3 anys A

Eugènia Torres

3 anys B

Maria Josep Ferrà

Segon nivell

4 anys A

Montse Ortiz

4 anys B

Maria López

Tercer nivell

5 anys A

Cata Serra

5 anys B

Jéssica Febrer 

Mestra +1

Lola Pons

      

Primer cicle

Primer curs

Primer 

Glòria Bosch

 

Segon curs

Segon A

Nines Febrer

Segon B

Àngels Pons

 

Segon cicle

Tercer curs

Tercer A

Eva Mus

Tercer B

Júlia Allès

Quart  curs

Quart A

Dani Coca

Quart B

Tònia Bosch

Tercer cicle

Cinquè curs

Tomeu Enrich

José Manuel Gavilán

Sisè curs 

Sisè A

Tonyi Bosch

Sisè B

Tònia Mascaró

Especialistes

Música

Bep Marí

Anglès

Marga Pons

Sabrina Sintes

Ed. Física

Mónica Millán

Psicomotricitat

Tònia García

 

Equip de suport

Cati Pons

Rita Janer

Lorena 

 

Religió

Melisa