Claustre

Educació Infantil

Primer nivell

3 anys A

Cata Serra

3 anys B

Jéssica Febrer

Segon nivell

4 anys A

Maria Josep Ferrà

4 anys B

Eugènia Torres

Tercer nivell

5 anys A

Montse Ortiz

5 anys B

Maria López

Mestra +1

Lola Pons

      

Primer cicle

Primer curs

Primer A

Nines Febrer

Primer B

Àngels Pons

Segon curs

Glòria Bosch

 

Segon cicle

Tercer curs

Tercer A

Tònia  Bosch

Tercer B

Dani Coca

Quart  curs

Quart A

Eva Mus

Quart B

Júlia Allès

Tercer cicle

Cinquè curs

Cinquè A

José M. Gavilán

Cinquè B

Tomeu Sastre

Sisè curs 

Tomeu Enrich

Especialistes

Música

Bep Marí

Anglès

Marga Pons

Sabrina Sintes

Ed. Física

Mónica Millán

Psicomotricitat

Francina Torres

 

Equip de suport

Cati Pons

Rita Janer

Carmen Álvarez

 

Religió

Melisa Lozano