Consell Escolar

President Xisca Allès
Secretària Lola Pons
Cap d’estudis Tonia Mascaró
Representants de famílies
Rafel Arguimbau

Laura Fernández

Sílvia Bassa

Maria Mir

Representants dels mestres Júlia AllésJ. Manuel Gavilán

Glòria Bosch

Tomeu Enrich

Sabrina Sintes

Representant de l’AMIPA Marc Pons
Representant de l’ajuntament Alicia Martí
Representant personal no docent
Xavi Martos