Equip directiu

  • Directora: Xisca Allès Camps
  • Cap d’estudis: Tonia Mascaró Martí
  • Secretària: Lola Pons Borràs