Claustre

Educació Infantil

Primer nivell

3 anys A

Maria López

3 anys B

Montse Ortiz

Segon nivell

4 anys A

Cata Serra

4 anys B

Rita Janer

Tercer nivell

5 anys

Lola Pons

Suport (+1)

Eugènia Torres

Primer cicle

Primer curs

Primer A

Nines Febrer

        Belén Allés       

Primer B

Àngels Pons

 

Segon curs

Segon A

Glòria Bosch

Segon B

Tònia Bosch

Cristina Carretero

 

Segon cicle

Tercer curs

Tercer A

Noemí Torres

Tercer B

Xisca Allès

Quart  curs

Eva Mus

Marga Pons

Tercer cicle

Cinquè curs

Cinquè A

Raquel Someño

Cinquè B

Tonia Mascaró

Sisè curs 

Sisè A

Jose M. Gavilán

Sisè B

Tomeu Enrich

Especialistes

Música

Bep Marí

Anglès

Marga Pons

Sabrina Sintes

Ed. Física

Mónica Millán

 

Equip de suport

Cati Pons

M. Josep Ferrà

 

Religió

Melisa