Consell Escolar

President Tònia Bosch
Secretària M. Josep Ferrà
Cap d’estudis Nines Febrer
Representants dels pares i mares
Daniel Coca

Núria Jover

Júlia Janer

Maria Mir

Representants dels mestres Ángels Pons

J. Manuel Gavilán

Glòria Bosch

Tomeu Enrich

Rita Janer

Representant de l’AMIPA Judith Rivero
Representant de l’ajuntament Maria Pons
Representant personal no docent
Xavi Martos