Consell Escolar

President Tònia Bosch
Secretària Cati Pons
Cap d’estudis Nines Febrer
Representants dels pares i mares
Sílvia Bassa

Núria Jover

Júlia Janer

Núria Coll

Representants dels mestres Ángels Pons

Cata Serra

Lola Pons

Josep Marí

Rita Janer

Representant de l’AMIPA Kike Romero
Representant de l’ajuntament Maria Pons
Representant personal no docent
Xavi Martos