Equip directiu

  • Directora: Tònia Bosch
  • Cap d’estudis: Nines Febrer
  • Secretària: Maria Josep Ferrà