La nostra escola

El CP. Castell de Santa Àgueda està situat al municipi de Ferreries (Menorca).

L’escola es troba integrada en una zona escolar i esportiva formada per la pròpia escola, l’IES Biel Martí, el poliesportiu, el camp de futbol municipal, les pistes de tenis, etc.

La població depenent de l’escola està formada per part de la població escolar resident al nucli urbà, un petit nombre de fillets que viuen al camp (cada vegada més pocs) i un petit nombre de fillets que viuen a la urbanització de Cala Galdana.

És una escola de titularitat pública que inclou les etapes d’Educació Infantil (3 a 6 anys) i Educació Primària (6 a 12 anys).

El centre és d’una sola línia, però de tant en tant hi ha algun curs desdoblat degut a la fluctuació de la matrícula. Aquesta oscil·lació depèn tant del nombre de naixements d’un any determinat com dels alumnes nouvinguts.

El règim de permanència d’alumnes i professors és de jornada contínua de matí.

L’edifici del centre i les seves instal·lacions acullen: l’escola d’adults, l’Escola i nombroses activitats sol·licitades, sempre de caire cultural i/o lúdic, sense ànim de lucre. 

Els mestres depenen del Govern Balear de la Conselleria d’Educació i Cultura.