Directori dels documents

Esteu visualitzant tots els documents.

Filtra per: AdjuntsCercaEtiqueta

  • No hi ha cap etiqueta per mostrar.
 Has attachment Títol Autor Creat Editat Grup Etiquetes
PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE
Dolors Pons Borras 21 de maig de 2019 21 de maig de 2019
PLA DE CONVIVÈNCIA
Dolors Pons Borras 21 de maig de 2019 21 de maig de 2019
PLA D’ACCIÓ TUTORIAL
Dolors Pons Borras 21 de maig de 2019 21 de maig de 2019
PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE
Dolors Pons Borras 21 de maig de 2019 23 d'octubre de 2019
PLA D’ACOLLIDA
Dolors Pons Borras 23 d'octubre de 2019 23 d'octubre de 2019
PLA D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
Dolors Pons Borras 23 d'octubre de 2019 23 d'octubre de 2019
CONCRECIÓ CURRICULAR
Dolors Pons Borras 20 de novembre de 2020 20 de novembre de 2020
REGLAMENT D’ORDENACIÓ I FUNCIONAMENT DE CENTRE
Dolors Pons Borras 7 de juliol de 2021 7 de juliol de 2021
PLA DE CONTINGÈNCIA CURS 21-22
Dolors Pons Borras 7 de juliol de 2021 24 de gener de 2022
MEMÒRIA CURS 22-23
Dolors Pons Borras 10 de setembre de 2023 10 de setembre de 2023

No hi ha cap document.

Veient 1-10 de 12 documents